• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SANAT TASARIM FAK
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Yapı bilgisi, yapı malzemesi ve yapı fiziği alanlarında lisans veya yüksek lisans mezunu ve Yapı bilgisi alanında deneyimli olmak.

2547 Sayılı Kanunun 31 ve 33 Maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Mimarlık Bölümü - Öğretim Görevlisi (1)

Özel Koşullar:
- Yapı bilgisi, yapı malzemesi ve yapı fiziği alanlarında lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
- Yapı bilgisi alanında deneyimli olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak(Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden) (Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrılmış olanlar hariç)

2-KPDS/ÜDS. sınavından en az 50(Yabancı dil ile eğitim yapılan bölümler için 80 ) puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar hizmet belgesi ile belgelemeleri gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 19.07.2011

Son başvuru Tarihi : 05.08.2011

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.08.2011

Giriş Sınavı tarihi : 16.08.2011

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.08.2011- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Bölüm Başkanlığı ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul