• Üniversite Adı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 4

Yüksek Lisans Yapmış Olmak; Windows ve Linux Sistemleri, Exchange Mail, Active Directory, Sanallaştırma ve Bilişim Güvenliği Konusunda Deneyimli Olmak.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19.09.2009 tarihli ve 27354 – 09.03.2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak Uzman atamalarında, adaylar lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2- ÖZEL ŞARTLAR

Uzman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) En az lisans mezunu olmak,

b)Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

3- MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

4- BAŞVURU

a) Adaylar Başvuru formunu http://www.bayar.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.

b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.bayar.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- NOT

a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

b)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.

d) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.ADRES :

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

İstasyon Mevki MANİSA

45040