• Üniversite Adı AMASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAK.
 • Bölüm Adı İLKÖĞRETİM
 • Anabilim Dalı MATEMATİK EĞİTİM
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans programından mezun olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

I) Genel Şartlar :a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (başvuru yaptığı alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.II) Özel Şartlar :Araştırma Görevlisi-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

-Adayların ALES puan şartı başvurduğu alanda olmalıdır.III) Muafiyet :

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik" 'in yürürlüğe girdiği tarihte (19.03.2010) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretimelemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER-Dilekçe (Başvuru dilekçesi http://personel.amasya.edu.tr/form.asp adresinden temin edilecektir.)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

-2 adet fotoğraf

-ALES belgesi fotokopisi

-KPDS/ÜDS belgesi fotokopisi

-Lisans varsa Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı sureti (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

-Lisans not durum belgesi (Transkript)

-Erkek adaylar için askerlik belgesiYukarıdaki başvuru şekli ve eklenecek evraklarda eksiklik olduğu tespit edildiğinde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Ataması yapılamayan adayların evrakları iade edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, http://personel.amasya.edu.tr/form.asp adresinden indirilerek “Akademik Personel Başvuru Formunu” zarfın üstüne yapıştırılarak, Şahsen veya Posta ile Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına İlan süresi içinde ulaştırılacaktır. İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.NOT: Adaylardan atanmaya hak kazananlar başvuruda istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teslim edeceklerdir.