• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İlgili fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve yüksek lisans mezunu ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktoraya başlamış olmak.

2547 Sayılı Kanunun 31 ve 33 Maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca, Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Fen Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi (1)

Özel Koşulları:

- İlgili fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak,

- İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktoraya başlamış olmak,

- Üniversitelerde en az 2 yıl tam zamanlı veya kadrolu Öğretim Elemanı olarak çalışmış olmak.


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf


- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Bölüm Başkanlığı ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul