• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği ve benzeri alanlarda lisans ve aynı dallarda yüksek lisans diploması ya da DELTA ve en az iki yıl üniversite düzeyinde İngilizce öğretmenlik deneyimi olmak.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu için 2547 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca okutmanlar alınacaktır.

ARANAN KOŞULLAR
* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen koşulları taşımak,
* En az iki yıl üniversite düzeyinde İngilizce öğretmenlik deneyimine sahip olmak,
* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan veya TOEFL (IBT–90/CBT–230/PBT–570) veya IELTS 7,00 (dört bölümün her birinden en az 7,00 almak)
* ALES 'den 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz.)


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
* Başvurular Diller Okulu direktörlüğüne e-posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus cüzdanı sureti
4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
5- Yabancı dil sınav belgesi
6- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına ilişkin belge)
7- Öğrenim belgeleri (Lisans/ Yüksek Lisans/ DELTA) ve transkript
8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
9- İki yıl iş deneyimini gösteren hizmet belgesi
10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Başvuru belgeleri, cigdemyilmaz@sehir.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge içeren başvurular dikkate alınmayacaktır.