• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı KULAK BURUN BOĞAZ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 6

Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. KPDS veya ÜDS’den en az 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ:31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.NOT : Kastamonu Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran adayların sınavı kazanmaları halinde, atamaları Kastamonu Tıp Fakültesi kadrolarına yapılacak ve Kastamonu Tıp Fakültesi binaları tamamlandığında sürekli görev yerleri Kastamonu olacaktır.