• Üniversite Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA
 • Anabilim Dalı RADYO VE TELEVİZYON
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 1

İletişim Fakültelerinin Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun ve Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (lisans öğreniminden mezun olduğu alanındaki puan türünden) en az 70 puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik" 'in yürürlüğe girdiği tarihte (19.03.2010) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER· Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)· Özgeçmiş· Nüfus Cüzdanı Sureti· 2 adet Fotoğraf· ALES belgesi aslı veya onaylı fotokopisi(Muafiyeti olanlar Hariç -Bakınız Muafiyet a bendi)· Lisans ve varsa Yüksek Lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi(Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)· Lisans ve varsa Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)· Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan hizmet belgesi)· Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya· Erkek Adaylar için askerlik belgesi


BAŞVURU YERİ VE ADRESİ

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Başvurular ilgili Birime şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi M.Ü.Nişantaşı Kampüsü ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel: 0212 233 04 47