• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne alınacak öğretim görevlisi ilanı hakkında.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuru Koşulları

a) Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamış ve alanında 10 yıl deneyimli olmak.

b) Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftır

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir Almanca sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d)YÖK’ün belirlediği diğer koşulları yerine getirmek.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler
Adayların, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Adaylar. Başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Fotoğraf ( 2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri <Öğretim Görevliliği Atama Yazısı (Varsa), Doktora/Uzmanlık Belgesi, Lisans Diploması> ve varsa Bilimsel çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya eklenecektir.