• Üniversite Adı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitemiz Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Müh. bölümünde görev yapabilecek nitelikte Öğretim Görevlisi alınacaktır.


İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Mühendislik ve Tasarım Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1 Öğretim Görevlisi (Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Endüstri Üretim Tasarım konularında Yüksek Lisans yapmış olmak, ÜDS/KPDS'den en az 50 puan almış olmak, ALES'ten en az 70 puan almış olmak)


1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Adaylar başvurularını Üniversitemiz Eminönü Kampüsü Genel Sekreterliği'ne ilan yayınlandığı tarihten son başvuru tarihine kadar Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84 Eminönü Fatih/İSTANBUL adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
- Başvuru Dilekçesi
- Lisans Mezuniyet Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Örneği
- 2 Adet Fotoğraf
- Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
- Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya


MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.


Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.