• Üniversite Adı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitemiz Fakülterine aşağıda belirtilen bölüm/anabilim dallarında görev yapabilecek nitelikte araştırma görevlisi alınacaktır.

T.C.İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü 1 Araştırma Görevlisi (Avrupa Birliği alanında Doktora yapıyor olmak)


1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

a) ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (ilgili alandaki puan türünden)

b) KPDS/ÜDS sınavlarından en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları şarttır.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Adaylar başvurularını Üniversitemiz Eminönü Kampüsü Genel Sekreterliği'ne ilan yayınlandığı tarihten son başvuru tarihine kadar Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84 Eminönü Fatih/İSTANBUL adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
- Başvuru Dilekçesi
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS belgesi)
- Lisans Mezuniyet Belgesi
- Lisans Transkript Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Örneği
- 2 Adet Fotoğraf
- Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
- Var ise Yüksek Lisans Belgesi
- Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.