• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 15
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Farklı koşullarda toplam 15 İngilizce Okutmanı alınacaktır.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde okutman alınacaktır.A. GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olması şartları aranır.B. ÖZEL ŞARTLAR

6 (Altı) Okutman İçin:

1.İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık mezunu olmak,

2.ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.8 (Sekiz) Okutman İçin:

1.İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık mezunu olmak,

2.ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Yükseköğretim kurumlarında (belgelendirmek şartıyla) en az 5 yıl çalışmış olmak.


1 (Bir) Okutman İçin:

1.İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık mezunu olmak,

2.ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 95 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Yükseköğretim kurumlarında (belgelendirmek şartıyla) en az 10 yıl çalışmış olmak.C. MUAFİYET

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ dan muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

Özgeçmiş
Merkezi sınav (ALES) belgesi veya onaylı fotokopisi
Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi
Lisans transkripti (Resmi)
Onaylı diploma fotokopisi
Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

10. Var ise Bilimsel Yayın Dosyası

11. İş Tecrübesi BelgesiE. BAŞVURU YERİEsra Kartal

İstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler Kampusu

Bakırköy 34156 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0212 4984142

Faks: 0212 5511189

E-Posta: e.yazgan@iku.edu.tr

www.iku.edu.tr

F. SONUÇLARIN İLANI

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar İstanbul Kültür Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir. Üniversite web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.NOT:

1.Gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Başvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. Başvuru için son tarih, 29 Temmuz 2011 saat 17:00'dir. Posta ile yapılan başvuruların başvuru süresi içinde ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

3.Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

4. MA/CELTA/DELTA/TESOL diploma ve /veya sertifikaları tercih sebebidir.

5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6. Üç farklı aşamadan oluşan giriş sınavı 08 Ağustos 2011 tarihinde saat 09:00'da başlayacaktır. Sınavın bu aşamasını başarıyla geçen adaylar 09 Ağustos 2011 ve 10 Ağustos 2011 tarihlerinde saat 09:00'da başlayacak olan sınavın ikinci ve üçüncü aşamalarına girmeye hak kazanacaklardır.