• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslararası Lojistik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 26.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden Lisans ve/veya Yüksek Lisans Mezunu olmak.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES “Eşit Ağırlık” puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru Şekli :

- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (iibf@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. http://www.okan.edu.tr/UserFiles/say...u-18012011.pdf), Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge, ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tuzla Kampusu, Pk. 34959
Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 677 16 30/45 Dahili : 1275/1121
Faks : 0 (216) 339 16 67