• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu ve en az 10 yıl reklam sektöründe deneyim sahibi olmak.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olmak,

-En az 10 yıl reklam sektöründe deneyim sahibi olmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-KPDS-ÜDS/85 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (gamze.celek@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesi

9-Bilimsel çalışma ve yayınlar
10-On yıl deneyimi gösterir belge


Başvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

İletişim Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888138