• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 11
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili Öğretimi (ELT), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık ve İngiliz Dil Bilimi ve benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak

İngilizce Hazırlık Programına 11 Okutman alınacaktır.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevilisi alınacaktır.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

Özel Şartlar:

İngiliz Dili Öğretimi (ELT), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık ve İngiliz Dil Bilimi ve benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan; veya IELTS sınavından 7.5, veya İnternet-tabanlı TOEFL sınavından 105 puan almış olmak,
ALES'ten 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (İlgili Yönetmelik uyarınca 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlar ile Doktorasını tamamlamış olanlarda ALES şartı aranmaz.)

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Özgeçmiş,
Başvuru Dilekçesi
Diploma/Öğrenim belgelerinin fotokopileri,
Resmi transkript,
Yabancı Dil Belgesi aslı,
ALES Belgesi aslı (ALES Puanı 70),
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi,
Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi.
1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

Başvuru Şekli

Başvurular posta, fax veya elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Posta:

Bahçeşehir Üniversitesi

İngilizce Hazırlık Okulu

Abide-i Hürriyet Caddesi No: 316

34349 Şişli, İstanbul

Tel: 0212 381 0721

Fax: 0212 381 0700

E-mail: hilal.benhur@bahcesehir.edu.tr

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Bahçeşehir Üniversitesi’ne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar Üniversitemiz Web (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.