• Üniversite Adı ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/Havacılık Yönetimi, İşletme, Ekonomi ve Finans alanlarında lisans derecesi ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/Havacılık Yönetimi, İşletme ve Ekonomi alanlarında yüksek lisans derecesi edinmiş olmak.

Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu’na, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A- ŞARTLAR

1- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/Havacılık Yönetimi, İşletme, Ekonomi ve Finans alanlarında lisans derecesi ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/Havacılık Yönetimi, İşletme ve Ekonomi alanlarında yüksek lisans derecesi edinmiş olmak.
2- Merkezi sınavdan (ALES) en az eşit ağırlıklı 80 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 75 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri 22.07.2011 tarihine kadar Hatice.Kucukonal@ozyegin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile Yard. Doç. Dr. Hatice Küçükönal adına yapılan başvurular da kabul edilir.

• Resimli özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
• Lisans Mezuniyet not ortalaması
• Merkezi sınav (ALES) belgesi kopyası
• Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS/eşdeğeri) belgesi kopyası
• Tüm diplomaların kopyası ve denklik belgeleri

• Nüfus cüzdanı kopyası
• Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.