• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden herhangi birisinden mezun olmak, alanında en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmak, Halkla İlişkilere Giriş, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi ve Halkla İlişkilerde Etik derslerini verebilecek donanımda olmak.

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya: "Halkla İlişkiler Lisans Programına alanında 10 yıllık tecrübeye sahip, Halkla İlişkilere Giriş, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Halkla İlişkilerde Etik derslerini verebilecek" Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden herhangi birisinden mezun olması, alanında en az 10 yıllık tecrübeye sahip olması, Halkla İlişkilere Giriş, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi ve Halkla İlişkilerde Etik derslerini verebilecek donanımda olmaları gerekmektedir.

Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad.No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel:0212 311 50 00
Faks:0212 216 84 41
e-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 87 veya TOEFL (IB-82/CB-213,PB-550) veya IELTS 6.5 veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir.
Özgeçmiş
ALES Belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (Diplomalar ve Transkriptler) Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.