• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 20.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Tem.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu olmak, Üniversitelerin İşletme, Hukuk alanlarında çeviri dersi (Türkçe-İngilizce, İngilizce Türkçe) vermiş olmak

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı DilHazırlık Sınıfı İngilizce Okutmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU KOŞULLARI

A.1a- Başvuru Alanları ve Özel Koşulları:

Özel Koşulları

-İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu olmak,

-Üniversitelerin İşletme, Hukuk alanlarında çeviri dersi (Türkçe-İngilizce, İngilizce Türkçe) vermiş olmak,

-Testing Ofis (Curriculum) tecrübesi olmak,

-Üniversitede en az 10 yıllık okutmanlık deneyimi olmak,

-Hazırlık okullarında Reading, Grammer, Writing ve Main Course dersleri vermiş olmak,

-TOEFL-IBT’den 105 puan almış olmakA.1b- Genel Koşullar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak, (ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Buna göre adayların başvuru tarihi itibariyle geçerli bir ALES puanına sahip olmaları gerekir.)
İngilizce Bölümünden (KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almak
İngilizce alanında en az lisans mezunu olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Lisans veya lisansüstü öğrenimi ve akademik yaşamında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Özel koşulları taşımakA.2- Başvuruda İstenen Belgeler

Akademik Personel Başvuru Formu ve Özgeçmiş (İnternet sitemizden eksiksiz doldurup belirtilen e-posta adresine e-posta ile ve ayrıca çıktı alarak gönderiniz.)
Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıllarının veya Noter Onaylı suretlerinin gösterilmesi zorunludur.)
İlgili alanda lisans transkript belgesi (Asıl)
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
9. varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
varsa bilimsel çalışma ve yayınlar


A.3- Başvuru Adresi ve Süresi:

Başvurular internet sitesindeki başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenen belgelerle yapılır. Gerekli evrakın 15 Temmuz 2011 günü saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Hürriyet Bulvarı N.16/1 Çankaya KONAK/İZMİR adresindeki Çankaya Yerleşkesi’nde olacak şekilde şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

B- BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (m.10)

Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVININ YAPILMASI (m.11)

Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Hürriyet Bulvarı N.16/1 Çankaya KONAK İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.

D- BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI (m.12)

Sınav jürisinin adaylar arasından m.12 uyarınca yapacağı değerlendirme sonucuna göre belirlediği atanmaya hak kazanan başarılı adaylar, yukarıda belirtilen tarihte www.gediz.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.Prof. Dr. Muhammet AKDİŞ

Rektör V.