• Üniversite Adı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı GÖZ HASTALIKLARI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 5

Göz Hastalıkları Uzmanı olmak

T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan edilen kadroya adaylar;

1- Dilekçe (başvurulan unvan ve birim açıkça belirtilecek, adres ve telefon numarası yazılacaktır),
2- ALES Belgesi,
3- Yabancı Dil Belgesi,
4- Özgeçmiş,
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6- Fotoğraf (2 adet),
7- Diploma Suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge),
8- Lisans Not Durum Belgesi (transkript),
9- Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için Hizmet Belgesi,
10- Alanlarında tecrübe belgeleri,
11- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge,
12- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Tıp Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde yayımlanacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki ( http://personel.pau.edu.tr ) duyurular tebligat niteliğindedir.