• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen - Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Matematik – Bilgisayar
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 20.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Tem.11
 • Kadro Derecesi 8

Fizik temel alanında en az lisans derecesine sahip olmak

Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik–Bilgisayar Bölümü için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Araştırma Görevlisi alınacaktır.

1.Adayın, Fizik temel alanında en az lisans derecesine sahip olması şarttır.

2.Başvuru için, adayın:

Özgeçmişi,
Diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime),
ALES – sayısal puan çıktısı (En az yetmiş (70) puan olmalıdır.)

(İlgili yönetmeliğin 14. maddesi gereği, doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz)

-KPDS : 80, TOEFL-CBT: 213, TOEFL-IBT: 80, TOEFL-PBT:550, ÜDS : 75, IELTS : 6.5 vb. sınavların birisinden en az belirtilen puanı almış olmak,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birini anadili İngilizce olan bir ülkede veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almış olmak.

Adaylar anılan belgeler ile birlikte Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No: 14, A Blok, Yüzüncüyıl, Balgat, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta ile (Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Yüzüncü yıl, Balgat-ANKARA) adresine başvurmaları gerekmektedir.