• Üniversite Adı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
 • Anabilim Dalı İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 2

İngilizce Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapmış ve bu alanda en az 3 yıl öğretim deneyimine sahip olmak.

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR :

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den en az 70 puan (herhangi bir alanda) almış olmak.

Doktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

ÖZEL ŞARTLAR :
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübe, ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda ise en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübe şartı aranmaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER :
Adayların başvurduğu birim, bölüm ve anabilim dalı başkanlığı ile bildiği yabancı dili belirttiği dilekçesine, nüfus cüzdanı örneğini, mezuniyet belgelerini, trankript belgesi, özgeçmişini, erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tescil veya muaf olduğunu gösterir belge, Merkezi Sınav Belgesini (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini, bir adet fotoğrafını ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)