• Üniversite Adı MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TÜRKİYEDE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Tem.11
 • Kadro Derecesi 5

En az Lisans Mezunu olup,İlgili alanda 10 yıl tecrübeli olmak.

T.C.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

A-Genel şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’den (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında linsans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerinin atanma şartlarını taşıyor olması.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

—Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla on (10) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

—Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

Müracaatta İstenen Belgeler

1-Başvuru formu ve dilekçesi,( http://pdb.artuklu.edu.tr web adresinden temin edilebilir.)

2-Özgeçmiş

3-Merkezi sınav (ALES) belgesi

4-Yabancı dil sınav (KPDS veya ÜDS) belgesi

5-Mezuniyet Belgesi

6-Lisans Not Transkripti

7-Nüfus Cüzdanı Örneği

8-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

9-Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları

10-Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurular için)

11-Varsa Yükseklisans veya doktora belgesi
Başvuru Yeri :

Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.