• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 4

Pedodonti ABD - Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili Bölümde Doktora yapıyor olmak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Enstitülerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca “lisansüstü eğitim amacıyla (lisansüstü eğitim süresince)” açıktan, yeniden ve naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.
3. KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den veya ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması gereklidir.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR
1. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
2. Giriş Sınavı Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3. İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

MUAFİYETLER

Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı (ALES) aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adayın başvuracağı Enstitü ve Anabilim dalını, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
2. Özgeçmiş,
3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkripti,
6. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
7. Bir adet fotoğraf,
8. ALES Belgesi,
9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Enstitülerimize ulaşmış olması gerekmektedir.

Enstitülerimiz adına kendi adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR!.

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI:

Fen Bilimleri Enstitüsü
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA
Telefon : 0.332. 241 05 25

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA
Telefon : 0.332. 241 05 50

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA
Telefon : 0.332. 241 05 24

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Adres : Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A1 Blok S.Ü. Meram Kampüsü 42090 Meram Yeni YOl / Meram / KONYA
Telefon : 0.332. 324 76 60 - 61