• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı YABANCI DİLLER
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 10.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 23.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin İngiliz Dili Eğitimi,İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmak.


TC KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

256 657 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (herhangi bir puan türünde) en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

ÖZEL ŞARTLAR

OKUTMAN
a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER
Başvuru Formu (hhttp://www.karabuk.edu.tr/dbsk/personel/index.php?i_id=120) (Formlar kısmından) adresinden temin edilebilir), Dilekçe, ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (ÜDS-KPDS) Lisans Belgesi, Lisans Transkripti, Nüfus Cüzdanı Örneği, 3 Adet Fotoğraf, Özgeçmiş, Askerlik Durum Belgesi, Personel Hizmet Belgesi (kamuda çalışanları için), var ise Yüksek Lisans Belgesi.

Adayların, başvuru için gerekli olan tüm belgeleri hazırlayarak Hazırlık Birimi Koordiantörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

YAZIŞMA ADRESİ:Karabük Üniversitesi Hazırlık Birimi Koordinatörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK Tel: 0 370 433 83 74 - 114 / 115