• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Matematik veya Matematik-Bilgisayar Bölümü lisans mezunu olmak. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullara sahip olmak kaydıyla aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.Başvurular :

Personel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Açıklama:

Matematik veya Matematik-Bilgisayar Bölümü lisans mezunu olmak.
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretimce kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 fotoğraf
Özgeçmiş
Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
Resmi transkript,
ALES belgesi fotokopisi (Alan puan türünde en az 70 almış olmak),
KPDS veya ÜDS sonuç belgesi (En az 50 puan almış olmak.)
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru Adresi : İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğü

Gürsel Aksel Blv. No:14 Üçkuyular – İZMİR

Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.