• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Bir Klinik Psikoloji Doktora Programına kayıtlı olmak

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne bir Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

* ALES'ten en az 70 puan almış olmak

*KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

* Bir Klinik Psikoloji Doktora Programına kayıtlı olmak,

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

* Özgeçmiş (Fotoğraflı)

* 2 referans

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)

* Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

* Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge

* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (gulden@isikun.edu.tr ) üzerinden yapılması gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.