• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bölüm Adı Moda ve Tekstil Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Güzel Sanatlar veya Tasarım Fakültelerinin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümlerinden mezun olmak

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR :
- Güzel Sanatlar veya Tasarım Fakültelerinin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na posta ile veya şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, başvuracakları bölümü belirten başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş

( Fotoğraflı ), Nüfus Cüzdan Sureti, Merkezi Sınav Başarı Belgesi (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sonuç belgesi , Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma Örneği ( Lisans varsa yüksek lisans diploması )Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak, eksik evrak ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.