• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Tem.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 Adet Öğretim Görevlisi:İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora ünvanı almış ve Tiyatro ve şiir alanında uzmanlaşmış olmak.

2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesindeki belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır.

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 Adet Öğretim Görevlisi:İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora ünvanı almış ve Tiyatro ve şiir alanında uzmanlaşmış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak(Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden) (Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrılmış olanlar hariç)

2-KPDS/ÜDS. sınavından en az 50(Yabancı dil ile eğitim yapılan bölümler için 80 ) puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar hizmet belgesi ile belgelemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Dille eğitim yapılan Bölümlerde görev alacak öğretim elamanlarının “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ’in değişik 7. Maddesinin (a-b-c) fıkralarında belirtilen şartlara göre yabancı dil puanı yüz tam puan üzerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul