• Üniversite Adı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
 • Anabilim Dalı İSLAM TARİHİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Tem.11
 • Kadro Derecesi 5

İlahiyat fakültesi lisans mezunu olmak.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2. Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3. KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR :

1. 35 yaşından gün almamış olmak.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

1. Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanın fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf, Lisans mezuniyet belgesi, İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), ALES belgesi, Yabancı dil belgesi, Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.).

2. İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.
NOT:

1. Öndeğerlendirme ve Kesin Sonuçlar Üniversitemizin www.bingol.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2. Kesin kazananlardan istenecek belgeler Üniversitemizin www.bingol.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3. Aday üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir.