• Üniversite Adı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Tem.11
 • Kadro Derecesi 3

Makine mühendisliği lisans mezunu olmak.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak

2. ALES ’den mezun oldukları alanla ilgili en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR :ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1. Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere (veya rektörlüğe bağlı birimlere) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.

2. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.
MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.AÇIKLAMALAR

1. Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi, İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, ALES Belgesi, Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini, erkek adayların Askerlik Durum Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmaları ile alanı ile ilgili Tecrübe Belgesini ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

2. İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.
NOT:

1. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin www.bingol.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2. Kesin kazananlardan istenecek belgeler Üniversitemizin www.bingol.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecektir.