• Üniversite Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TÜRKÇE EĞİTİMİ
 • Anabilim Dalı TÜRKÇE EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Tem.11
 • Kadro Derecesi 1

İlgili Fakültelerin Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun olmak. İlgili dereceye atanma şartlarına sahip olmak.

T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’den (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında linsans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

3- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4-Adayların açıklama kısımlarında belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

5-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

MUAFİYETLER

a- Doktorasını tamamlamış olanlar,

b- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar,

c-Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

d-Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil koşulundan muaftır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak, (Yüksek Lisans mezunu olanlarda tecrübe şartı aranmayacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Başvurulan birim ve anabilim dalı ile yazışma adresi, telefon numarası mutlaka belirtilecektir.)

2-Özgeçmiş

3-İki adet vesikalık fotoğraf

4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5-Askerlik Durum Belgesi

6-Mezuniyet Belgesi sureti

7-Lisans Transkript Belgesi sureti

8-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili)

9-ALES Belgesi

10-Tecrübe şartı aranan unvanlar için daha önce kamu kurumlarında görev yapan adayların alacakları onaylı hizmet belgesi, özel sektörde görev yapan adayların ise çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi.


Kazanan adayların atama işlemlerinde belgelerinin asıllarını getirmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

İLETİŞİM ADRESİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü 03200 AFYONKARAHİSAR Tel:0 272 228 12 54 / 0 272 444 03 03 Dahili:1350-1351