• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ESKİPAZAR M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 10.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 23.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Peyzaj Mimarlığı mezunu olmak.(Ormancılık Bölümü)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR


- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda) en az 70 puan, - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

- Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans mezunu veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET


-Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;
-Dilekçe, Başvuru Esnasında Doldurulacak Olan Form (Öğretim Elemanları İçin) (web sayfamızdan ulaşılabilir http://www.karabuk.edu.tr/dbsk/perso...x.php?i_id=120, diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, transkript, nüfus cüzdan sureti, 3 (Üç) adet fotoğraf, özgeçmiş, Merkezi Sınavı belgesi (ALES) ve Kamuda çalışanlar için Hizmet Belgesi ile birlikte varsa ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.


NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.
Başvuru Telefonları:

(Alan Kodu: 0 370) 818 28 38 ve 818 28 99 (fax) Eskipazar Meslek Yüksekokulu