• Üniversite Adı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KANDİLLİ RASAT. VE DEPREM ARAŞ.ENST.
 • Bölüm Adı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı JEOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Tem.11
 • Kadro Derecesi 4

İnşaat Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Geoteknik, Deprem Mühendisliği veya Jeoloji alanında yüksek lisans öğrencisi olmak.

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.Başvurular:· Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),· Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi ( KPDS'den en az 85 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,


· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü SAY.),· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.


Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/forms/akademi...vuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.