• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Tem.11
 • Kadro Derecesi 4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora öğrencisi olmak. ALES’ten en az 70 puan,KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 70 puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.