• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Akademik İngilizce
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 10
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak; lisans mezunu olarak başvuracak okutman adaylarında alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Okulunda Akademik İngilizce alanında görevlendirilmek üzere 10 Okutman alınacaktır


Aranan Koşullar

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Başvuracak adayların Uygulamalı Dilbilim/TEFL/TESOL alanlarından sertifikaya ve İngilizce dil eğitiminde en az 2 yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

3. İlgili alanda yüksek lisans derecesine veya eğitim alanında formasyonu belirten DELTA gibi bir diplomaya sahip olmaları da tercih sebebidir.

4. Üniversite düzeyinde Akademik İngilizce öğretimi deneyimi tercih nedenidir

5. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak; lisans mezunu olarak başvuracak okutman adaylarında alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.


6. KPDS’den en az 92 (veya eş değerliğe sahip uluslararası sınavlarından dengi) puan almak

7. ALES puanının en az 70 olması (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES puanının en az 70 olması (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır
6. KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi,DELTA Diploma, CELTA Sertifika vb.
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Koordinatörlüğü, Merkez Kampüsü, Doç. Dr. Serhat GÜVENÇ (serhatg@khas.edu.tr) Cibali/İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Yabancı Diller Eğitim Koodinatörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.