• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı ONKOLOJİ
 • Anabilim Dalı TEMEL ONKOLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Tem.11
 • Kadro Derecesi 4

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydı ile akım sitometride ileri hücre ayırma tekniklerinde en az beş yıl deneyimli olmak. ALES sınavından en az 70, KPDS veya ÜDS'den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.