• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngiliz Dil Bilimi,Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercimli Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak; En az iki yıllık İngilizce Öğretmenliği deneyimine sahip olmak. (Lisans öğrenimi sırasında yapılan staj programı hariç; tercihen Üniversite düzeyinde deneyim sahibi olmak);Tercihen İngilizce Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri yada Eğitim Yöntemi alanlarında Yüksek Lisans veya DELTA Diplomasına sahip olmak; Tercihen İngilizce Öğretmenliği alanında, materyal,sınav hazırlama,program geliştirme gibi konularda aktif olarak çalışmış olmak.

2547 Sayılı Kanunun 31, 32 ve 33 Maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atanma kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla OKUTMAN alınacaktır.

Yabancı Diller Bölümü/Hazırlık Sınıf - Özel şartlar: Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngiliz Dil Bilimi,Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercimli Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak; En az iki yıllık İngilizce Öğretmenliği deneyimine sahip olmak. (Lisans öğrenimi sırasında yapılan staj programı hariç; tercihen Üniversite düzeyinde deneyim sahibi olmak);Tercihen İngilizce Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri yada Eğitim Yöntemi alanlarında Yüksek Lisans veya DELTA Diplomasına sahip olmak; Tercihen İngilizce Öğretmenliği alanında, materyal,sınav hazırlama,program geliştirme gibi konularda aktif olarak çalışmış olmak.

OKUTMANLAR İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-En az ALES Sınavından 70 almış olmak (Başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrımlaş oyanlar hariç)

2-En az KPDS/ÜDS den 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar bunu belgelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Bölüm Başkanlığı ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul