• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı TEKNİK POGRAMLAR
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Tem.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Tem.11
 • Kadro Derecesi 4

Teknik Programlar Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına atanmak üzere Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak.(Bartın iline bağlı Ulus ilçesinde görevlendirilecek.)


BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim görevlisi alınacaktır.

Ön lisans Düzeyinde Eğitim Yapan Birimler için (Meslek Yüksekokulu)
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak şartlar

A-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak.
3- En az lisans mezunu olmak, yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi almış olmak.
4- Belgelendirmek kaydıyla en az alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak.

B-MUAFİYET :

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)


C-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

Adaylar başvurularını doğrudan ilgili Meslek Yüksekokuluna yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşarak ilgili birimin kaydına girmeyen müracatlar kabul edilmez. Yanlış adrese yapılan müracatlardaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ç-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Özgeçmiş,
-Başvuru formu ve dilekçesi (Personel Dairesi Başkanlığı Sitesinden temin edilebilir.)
-ALES Belgesi,
-Lisans Belgesi,
-Lisans Transkript,
-Yüksek Lisans belgesi veya 2 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan İş Tecrübesi Belgesi,
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-2 Adet Fotoğraf,
-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi,
-Yabancı Dil belgesi (KPDS,ÜDS, veya muadili).
-Daha önce kamuda hizmeti olanlar için hizmet belgesi
-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

NOT : -Mezuniyet Belgeleri, Transkript ve Askerlik Belgelerinin aslı veya kurumlarca onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Meslek Yüksekokulu
TELEFON:0378 223 51 00