• Üniversite Adı MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı ENFORMATİK
 • Anabilim Dalı ENFORMATİK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 11.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 25.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.11.2010
 • Kadro Derecesi 6

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Bilgisayar ile ilgili bir alanda yapmış olmak.

MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN

GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin) :
-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Öğretim Görevlisi, Okutman için; Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Araştırma Görevlisi için; Atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

-KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR :

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla, alanında en az 10 (on) yıl tecrübeli olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

OKUTMAN
En az yüksek lisans mezunu olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

1-Adayların; Bildikleri yabancı dili belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, ALES belgelerini, KPDS/ÜDS belgelerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, (2) adet fotoğrafı, Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili DEKANLIĞA, Enformatik Bölümü Bilg.Ort.San.ve Tasarım Anabilim Dalı için Üniversitemiz REKTÖRLÜĞܒne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

2-İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

4-Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.