• Üniversite Adı MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
 • Anabilim Dalı ESKİ ÇİNİ ONARIMLAR
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 10.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 25.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.11.2010
 • Kadro Derecesi 3

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinin Eski Çini Onarımları Anasanat Dalında lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak.


MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN
GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin) :
657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

Öğretim Görevlisi, Okutman için; Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Araştırma Görevlisi için; Atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

-KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.