• Üniversite Adı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 11.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 02.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.12.2010
 • Kadro Derecesi 1

Uluslararası İlişkiler veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında 10 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek. KPDS veya ÜDS den en az 90 (doksan) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünde (Erasmus) istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.GENEL ŞARTLAR :


- 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.


Merkezi Sınav ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den mezun olunan alan puan türünde en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.- KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğini onaylanmış olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR :
-
Uzman Kadrosuna başvuru için en az Lisans mezunu olmak.- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.


- Yüksek Lisans Belgesine sahip olanlardan 2 yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR :1-Adaylar başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi, ,Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için ), ALES sınavından en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösterir belge, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösterir belge, Lisans Not Transkriptini, erkek adayların Askerlik Durum Belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) ve var ise yayımlanmış veya yayımlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ile başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)2- 2-İlan Edilen bütün unvanlar için, yurt dışından alınan diplomanın Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.


3-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.


4-Son Başvuru tarihi 11.11.2010 günü mesai bitiminde sona erecektir.NOT : Ön Değerlendirme Sonuçları www.nigde.edu.tr adresinde ilan edilecektir