• Üniversite Adı GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Elektrik-Elektronik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Yüksek Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Güç Sistemleri Anabilim Dalında bitirmiş ve Doktoraya devam ediyor olması tercih sebebidir.

T.C. GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

AÇIKLAMA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için (1 Adet Öğretim Görevlisi ) Yüksek Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Güç Sistemleri Anabilim Dalında bitirmiş ve Doktoraya devam ediyor olması tercih sebebidir.

ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Başvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ den en az 70 puan almış olmak.

ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Adaylar başvurularını, başvurdukları Fakülte/ Bölüm/Anabilim Dalı /Adı-Soyadı/Yazışma Adresleri ve Telefon Numaralarını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

Özgeçmiş ( YÖK Ek-4 Formatında )
Onaylı nüfus cüzdanı sureti
1 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
ALES belgesi
KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
Öğrenim belgeleri (Lisans veya Yüksek Lisans)
Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
Lisans transkripti
Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

Not: Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İletişim Adresi:

Gazikent Üniversitesi, Havalanı Yolu Üzeri 8. Km Hasan KALYONCU Kampusu

Şahinbey/ GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80 Fax: 0342 211 80 81

e-mail: info@gazikent.edu.tr web: www.gazikent.edu.tr