• Üniversite Adı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NİĞDE EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İLKÖĞRETİM
 • Anabilim Dalı OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 11.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 02.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi Eğitimi alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Okul Öncesi eğitimi alanında lisansüstü eğitim yaptığını belgelendirmek.


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 31.07.2008 ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR :

- 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.


- - Atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda, Eğitim Bilimleri Bölümü kadrolarına başvuranlarda ise lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak ( özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’den her hangi bir puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır)- KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğini onaylanmış olması gerekmektedir.


ÖZEL ŞARTLAR :


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYET

Doktora tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.AÇIKLAMALAR :


1-Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten Üniversitemiz web sitesi nigde.edu.tr'de bulunan örnek dilekçe formunu doldurarak ; özgeçmişlerini nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi, Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için ), Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin enstitülerinin birinde ilgili alanda Lisansüstü eğitim programına kayıtlı olduğuna dair belge, ALES sınavından başvurduğu alanla ilgili en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösterir belge, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösterir belge, Lisans Not Transkriptini, erkek adayların Askerlik Durum Belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) ve var ise yayımlanmış veya yayımlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ile başvurmaları gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurularda 11.11.2010 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)

2-İlan Edilen bütün unvanlar için, yurt dışından alınan diplomanın Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.


3-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.


4-Son Başvuru tarihi 11.11.2010 günü mesai bitiminde sona erecektir.

NOT : Ön Değerlendirme Sonuçları www.nigde.edu.tr adresinde ilan edilecektir