• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma, Lojistik, Pilotaj, Uçak-Gövde-Motor, Hava Trafik Kontrol, Maliye, İşletme Programlarının birinden Lisans Mezunu olmak ve İşletme, Turizm veya İşletme Yönetimi Alanlarında Yüksek Lisans Mezunu olmak.

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri için Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
Özel Şartlar :
- Lisans mezunu olmak ve en az alanında 2 (iki) yıl tecrübeli olmak veya ilgili alanda Yüksek Lisans mezunu olmak.
Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (myoik@okan.edu.tr) (e-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti Muhtarlıktan veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.
T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Bürosu
Okan Üniversitesi Kadıköy Kampusu
Uzunçayır Cad. No:4/A PK. 34722
Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 325 48 18 Dahili : 207
Faks : 0 (216) 339 61 36