• Üniversite Adı FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 20
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Haz.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi vb. bölümlerin birinden mezun olmak. Farklı bölümlerden mezun olanlar için ELT sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Bölümünde istihdam edilmek üzere okutmanlar alınacaktır.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

Genel Şartlar:- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi vb. bölümlerin birinden mezun olmak. Farklı bölümlerden mezun olanlar için ELT sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek

- İngilizce öğretimi konusunda akademik yıl esasına göre en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak (Adayların bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.)

- KPDS, ÜDS veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak.

- İngiliz Dili Öğretimi ya da Eğitim Bilimleri alanında çalışmış/çalışıyor olmak tercih sebebidir.Muafiyet:1. Doktorasını tamamlamış olanlar,

2. Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3.Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.Başvuruda İstenen Belgeler:- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri-

- Onaylı diploma fotokopisi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisiBaşvuru Şekli:

Başvuru için FSMVÜ İş Başvuru Formu (Akademik) http://fatihsultan.edu.tr / BASVURU_FORMU_AKADEMİK.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Rektörlük ilgili birime şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Not: Hazırlık Okulumuz Küçükçamlıca Yerleşkemizdedir.İletişim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü

Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53

Fatih / İSTANBUL

0212 521 81 00