• Üniversite Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 6
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans derecesi ve İngilizce Öğretmenliği programı veya Öğretmenlik sertifikası almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Dil Destek Derslerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı kanunun 32. maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca İngilizce Öğretmenliği programı veya Öğretmenlik sertifikası almış olmak koşuluyla Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans derecesi olan okutmanlar alınacaktır.

Okutmanlık kadrosu İçin Aranan Şartlar
1- 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-ALES sınavından herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak,
3-KPDS veya ÜDS sınavından en az 85 puan almış olmak veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yabancı dil yeterlilik sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler
1- Başvuru dilekçesi,
2 -ALES Belgesi,
3 -Yabancı Dil Belgesi,
4- Lisans Belgesi,
5- Lisans Transkript,
6- İş Tecrübesi Belgesi,
7- Nüfus Cüzdanı,
8- Fotoğraf (2 Adet),
9- Özgeçmiş (YOK Formatlı),
10- Erkek Adaylar İçin Askerlik Terhis Tehir veya Tecil Belgesi,
11- Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi,
12- Var ise Bilimssel Yayın Dosyası

Başvuru Şekli ve Yeri
Başvuru Adresi: T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şişli Ayazağa Kampüsü Hadımkoru Caddesi 34396 Ayazağa-Şişli-İSTANBUL
İlgili Personel: Duygu AYAR, Telefon: 444 1997 (Dahili:5109) Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. Başvuru için son tarih, 27 Haziran 2011 saat 17:00'dir. Posta ile yapılan başvuruların başvuru süresi içinde ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Yabancı ülkelrden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Sonuçların İlanı
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Beykent Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir. Üniversite web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.