• Üniversite Adı PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak (Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri , Yazılım Mühendisliği)


İnternet ve Ağ Teknolojileri Programında görevlendirmek üzere 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

*-Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak (Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği)

-Windows Server 2003 – 2008 – 2008 R2 Network Infrastructure ve Active Directory, Hyper-V ve Vmware Sanallaştırma, Exchange Server, Security, ISA Server, TMG konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

- IT alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

* Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak, (Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak

* ALES 'den 100 üzerinden (Lisans Öğretiminden mezun olduğu puan türünde) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ile 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

* Yabancı dille eğitim öğretim yapılan programlarda, KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


* Başvurular Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.) Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- YÖK Formatlı Özgeçmiş

3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen İngilizce Sınavından almış oldukları puanı belirten belge (Aslı, onaylı fotokopisi ya da internet çıktısı)

6-ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

7- Lisans Diploması

8- Lisans Transkripti

9- Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgeleri

10- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumdan atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

11- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

12- Bilimsel çalışma ve yayınlar


Not : Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.