• Üniversite Adı FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 20.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Haz.11
 • Kadro Derecesi

Moda Tasarımı Programına başvuran adayların, Moda Tasarımı veya konfeksiyon alanında en az lisans mezunu olma şartı aranmakta olup, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir


Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ile, 31.07.2009 tarih ve 26953- 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Yükseköğretim Kurumlarının Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanda Lisansüstü programından mezun olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

4.Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda, KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadili ve üzeri bir puan almış olmak.

5.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanlarında 2 yıl çalışmış olmak

(Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

BAŞVURUYA EKLENECEK EVRAKLAR:

1.Ayrıntılı özgeçmiş.

2.Lisans ve Yüksek lisans belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

3.Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

4.ALES Belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

5.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

6.İş Tecrübe Belgesi.

7.Nüfus Cüzdanının onaylı örneği.

8.Bir adet fotoğraf

9. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) takım dosya.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Adayların, 20/06/2011 tarihine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne şahsen ve posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

Kocanaip Mah.Kaplıca Cd. No: 3 Osmangazi-BURSATel : 0 224 220 54 54 0 224 223 27 84 0 224 223 22 94