• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEVLET KONSERVATUARLARI
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Haz.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Haz.11
 • Kadro Derecesi 5

Konservatuvar Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı veya Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans Mezunu olup, yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den en az 50 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak , alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve nota arşivleme konusunda en az iki yıl çalışmış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.