• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KAMU HUKUKU
 • Anabilim Dalı ANAYASA HUKUKU
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Tem.11
 • Kadro Derecesi 7

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak ve KPDS
veya ÜDS’den yüksek lisans için en az 60, doktora için 70 puan veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olup, ilgili alanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.