• Üniversite Adı BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 10.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Haz.11
 • Kadro Derecesi

İstatistik alanında en az lisans mezunu, İngilizce ders verebilecek, tercihen yükseklisans veya doktorasını tamamlamış olmak.

T.C.BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yüksekokulumuza bağlı birimlerden İşletme(İng) Programında istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince İstatistik alanında en az lisans mezunu, İngilizce ders verebilecek, tercihen yükseklisans veya doktorasını tamamlamış, ÜDS veya KPDS'den İngilizce dilinde en az 80 puan almış veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış oan öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) alanıyla ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.

3- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak(Yükseklisans ve Doktora Mezununda bu şart aranmaz)

4- KPDS veya ÜDS sınavından en az 80 puan almış olmak ya da YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan almak

5- En az lisans mezunu olmakMUAFİYET : Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ : Adaylar, başvurularını Yüksekokulumuzun Vatan Cad. No:69 Kavacık 34805 Beykoz/İSTANBUL adresine yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Dilekçe
-Lisans Belgesi
-Lisans Transkript
-Nüfus Cüzdanı Örneği
-2 Adet Fotoğraf -Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
- Yükseklisans, Doktora Belgesi
-Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya
- Yabancı dil belgesi

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.